Μελισσοζυγαριά

Η παρουσίαση της Μελισσοζυγαριας και η πρώτη παρουσίαση της Alertbee στο 9ο συνέδριο του φεστιβάλ 9ο Φεστιβαλ Ελληνικου Μελιου Και Προιοντων Μελισσας στο Σ. Ε. Φ

Η παρουσίαση της Μελισσοζυγαριας και η πρώτη παρουσίαση της Alertbee στο 9ο συνέδριο του φεστιβάλ 9ο Φεστιβαλ Ελληνικου Μελιου Και Προιοντων Μελισσας στο Σ. Ε. Φ