Η «Εγγύηση Απολύτου Ικανοποιήσεως” σας εξασφαλίζει το δικαίωμα επιστροφής της “ΜελισσοΖυγαριάς” που δεν σας ικανοποίησε απόλυτα εντός 30 ημερών και θα σας επιστρέψουμε ακέραια την αξία της. Η αποζημίωση των χρημάτων για επιστροφές μετά τον πρώτο μήνα αλλά εντός του πρώτου χρόνου γίνετε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας Επιστροφής χρημάτων: 0-1 μήνες =100% 2-4 μήνες =80% 5-6 μήνες=60% 7-8 μήνες =40% 9-10 μήνες=20% 11-12 μήνες=10% *Βάση της τιμής αγοράς