Η «Εγγύηση Απολύτου Ικανοποιήσεως” σας εξασφαλίζει το δικαίωμα επιστροφής της “ΜελισσοΖυγαριάς” η της συσκευής “Alertbee” που δεν σας ικανοποίησε απόλυτα εντός 30 ημερών και θα σας επιστρέψουμε ακέραια την αξία της.

Η αποζημίωση των χρημάτων για επιστροφές μετά τον πρώτο μήνα αλλά εντός του πρώτου χρόνου γίνετε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Επιστροφής χρημάτων:

0-1 μήνες =100%

2-4 μήνες =80%

5-6 μήνες=60%

7-8 μήνες =40%

9-10 μήνες=20%

11-12 μήνες=10%

*Βάση της τιμής αγοράς

*Δεν ισχύει στις κάρτες Sim