Η επιχείρηση «Μελισσοζυγαριά®»¨έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την παραγωγή και πώληση της τηλεματικής ηλεκτρονικής ζυγαριάς «Μελισσοζυγαριά» (ζυγαριά για μελίσσια) και της συσκευής AlertBee® για την εποπτεία  μελισσοκυψελών  με τεχνολογία GPS.

Η επιχείρηση μας κρίθηκε “νεοφυής”και “καινοτόμα” στα πλαίσια του προγράμματος “Νεοφυής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας” από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η στρατηγική της επιχείρησης μας έγκειται στη συνεχόμενη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων μας αφού διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να αποτελεί μια νεοφυή επιχείρηση στον τομέα της τηλεματικής, συνδυάζοντας την νέα τεχνολογία με την τέχνη και το μεράκι του μελισσοκόμου. Διαθέτουμε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις ενώ η διαδικασία του research&development αποτελεί τον κώδικα DNA που μας χαρακτηρίζει.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, διαθέτει πιστοποιήσεις χειρισμού των ά υλών της μελισσοζυγαριάς ενώ σε όλα τα σημεία των διαδικασιών της επιχείρησης μας έχουν τεθεί διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας εφάμιλλα εργαστηρίων του εξωτερικού.

Πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη σε όλο το φάσμα εξυπηρέτησης του. Από την παραγγελία και την παραμετροποίηση ικανοποιώντας της επιθυμίας σας έως και την τεχνική υποστήριξη έπειτα από την αγορά της Μελισσοζυγαριάς.

Η τηλεμετρική ηλεκτρονική ζυγαριά «Μελισσοζυγαριά» αποτελεί ένα σημαντικό και δυναμικό εργαλείο στη διάθεση κάθε μελισσοκόμου. Η συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για τη κυψέλη, η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του μελίσσοπαραγωγού καθώς και η δυνατότητα αυτού για απομακρυσμένο έλεγχο των μελισσιών δημιουργούν ένα καινοτόμο σετ εργαλείων στα χέρια κάθε μελισσουργού. Εργαλείο εύχρηστο και πρωτότυπο, που θα δώσει τη δυνατότητα στον παραγωγό να βελτιώσει, με τη χρήση νέας τεχνολογίας, την παραγωγική διαδικασία και να αυξήσει το παραγόμενο προϊόν ταυτόχρονα.

Οι ποιοτικές διαδικασίες που έχουν τεθεί, η υψηλή ποιότητα προδιαγραφών των ά υλών καθώς και η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών μας αντικατοπτρίζονται στην «Μελισσοζυγαριά».

Η κατασκευή, η συναρμολόγηση και η παραμετροποίηση της μελισσοζυγαριάς γίνεται στο νέο σύγχρονο εργαστήριο της επιχείρησης μας.Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην οδό Νικοπόλεως 101 στα Ιωάννινα και μπορείτε να μας επισκεφτείτε προκειμένου να διαπιστώσετε την υψηλής ποιότητας παραγωγική διαδικασία καθώς και να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες της μελισσοζυγαριάς σε πραγματικό χρόνο.

Η δομή της επιχείρησης μας έχει προκύψει από μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών μας και από τα πρότυπα ποιότητας που έχουν τεθεί. Παρουσιάζοντας την δομή της επιχείρησης μας αυτή αποτελείται από τον χώρο του εργαστηρίου , τον χώρο επίδειξης και τους χώρους διοίκησης.

Ο χώρος του εργαστηρίου στεγάζει το σχεδιασμό και την παραγωγή της μελισσοζυγαριάς. Εκεί σχεδιάζεται τη ζυγαριά μαζί με όλες τις παρελκόμενες λειτουργίες της, σύμφωνα πάντα με την προσωπική επιθυμία σας καθώς σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής των λειτουργιών που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια υλοποιείται η συναρμολόγηση και η παραμετροποίηση της μελισσοζυγαριας και τέλος γίνεται ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος .

Ο χώρος επίδειξης αποτελεί τον χώρο παράδοσης των έτοιμων μελισσοζυγαριών προς τον πελάτη αφού έχει προηγηθεί επίδειξη λειτουργίας της συσκευής και έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές χρήσης. Επίσης, αποτελεί και τον χώρο υποδοχής όλων εσάς που θέλετε να δείτε μια μελισσοζυγαριά από κοντά ώστε να δείτε την υψηλή ποιότητα κατασκευής της καθώς και να ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα πλεονεκτήματα της .

Ο χώρος διοίκησης αποτελεί την βάση για κάθε εργασία που λαμβάνει χώρα στην επιχείρηση. Εκεί αποφασίζεται η τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης δίνονται οι παραγγελίες στο εργαστήριο και προτείνονται οι νέες λειτουργίες και τα νέα προϊόντα της επιχείρησης που καλείται το εργαστήριο να υλοποιήσει.