Μελισσοζυγαριά

ΜελισσοΖυγαριά..Η επιχείρηση μας κρίθηκε “νεοφυής”και “καινοτόμα” από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιχείρηση μας κρίθηκε “νεοφυής”και “καινοτόμα” στα πλαίσια του προγράμματος “Νεοφυής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας” από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιχείρηση «Μελισσοζυγαριά®»¨έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την παραγωγή και πώληση της τηλεματικής ηλεκτρονικής ζυγαριάς «Μελισσοζυγαριά» (ζυγαριά για μελίσσια) και της συσκευής AlertBee® για την εποπτεία  μελισσοκυψελών  με τεχνολογία GPS.

Η στρατηγική  μας έγκειται στη συνεχόμενη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων μας αφού διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να αποτελεί μια νεοφυή επιχείρηση στον τομέα της τηλεματικής, συνδυάζοντας την νέα τεχνολογία με την τέχνη και το μεράκι του μελισσοκόμου. Διαθέτουμε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις ενώ η διαδικασία του research&development αποτελεί τον κώδικα DNA που μας χαρακτηρίζει.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, διαθέτει πιστοποιήσεις χειρισμού των ά υλών της μελισσοζυγαριάς  και Alertbee ενώ σε όλα τα σημεία των διαδικασιών της επιχείρησης μας έχουν τεθεί διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας εφάμιλλα εργαστηρίων του εξωτερικού.

Πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη σε όλο το φάσμα εξυπηρέτησης του. Από την παραγγελία και την παραμετροποίηση ικανοποιώντας της επιθυμίας σας έως και την τεχνική υποστήριξη έπειτα από την αγορά.